Sanatórium Tatranská Kotlina

www.santk.sk

Kamenný obchod Kamenný obchod
Zľava 10 % VYSOKÉ TATRY, Tatranská Kotlina 68
  • Zľava 10 % na pobyty a hotelové ubytovanie, zľava platí len pre samoplatcov a vzťahuje aj na pobytové balíčky
  • Zľava 3 % na akciové pobyty, zľava platí len pre samoplatcov a vzťahuje aj na pobytové balíčky
  • zľava sa nevzťahuje na kúpeľnú liečbu cez zdravotné poisťovne, na rekondičné pobyty a pobyty, ktoré sú čiastočne alebo v plnej výške hradené treťou stranou, pobyty typu A a B
www.santk.sk

Sanatórium Tatranská Kotlina sa nachádza v rovnomernej osade v Tatranskej Kotline, ktorá vznikla na úpätí Belianskych Tatier. Má štatút klimatických kúpeľov a prostredie je vhodné pre liečbu astmy, alergie a iných respiračných ochorení. Hlavnou činnosťou je starostlivosť o dospelých chorých s diagnózou priedušková astma, chronická obštrukčná choroba pľúc a iné nešpecifické (netuberkulózne) ochorenia dýchacieho ústrojenstva, ale aj liečba porúch dýchania v spánku. Exkluzivitou zariadenia je aj speleoterapia a novinkou v terapii sennej nádchy – Rhinolight. Medzi vyhľadávané pobyty patria wellness a relaxačno-liečebné pobyty, seniorské a rekondičné pobyty, lyžiarske a školské pobyty a pod.

Sanatórium Tatranská Kotlina sa nachádza v rovnomernej osade v Tatranskej Kotline, ktorá vznikla na úpätí Belianskych Tatier. Má štatút klimatických kúpeľov a prostredie je vhodné pre liečbu astmy, alergie a iných respiračných ochorení. Hlavnou činnosťou je starostlivosť o dospelých chorých s diagnózou priedušková astma, chronická obštrukčná choroba pľúc a iné nešpecifické (netuberkulózne) ochorenia dýchacieho ústrojenstva, ale aj liečba porúch dýchania v spánku. Exkluzivitou zariadenia je aj speleoterapia a novinkou v terapii sennej nádchy – Rhinolight. Medzi vyhľadávané pobyty patria wellness a relaxačno-liečebné pobyty, seniorské a rekondičné pobyty, lyžiarske a školské pobyty a pod.

S vašou kartou Sphere získate nasledujúce výhody

Kamenný obchod Kamenné prevádzky (1)


  • Zľava 10 % na pobyty a hotelové ubytovanie, zľava platí len pre samoplatcov a vzťahuje aj na pobytové balíčky
  • Zľava 3 % na akciové pobyty, zľava platí len pre samoplatcov a vzťahuje aj na pobytové balíčky
  • zľava sa nevzťahuje na kúpeľnú liečbu cez zdravotné poisťovne, na rekondičné pobyty a pobyty, ktoré sú čiastočne alebo v plnej výške hradené treťou stranou, pobyty typu A a B