SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA

www.sng.sk

Kamenný obchod Kamenný obchod
Zľava 10 % na 2 prevádzkach
  • Zľava 10 % z ceny vstupného okrem zľavnených vstupeniek (pre rodiny, študentov, žiakov, vojakov a dôchodcov)
  • Zľava 10 % z ceny vstupného okrem zľavnených vstupeniek (pre rodiny, študentov, žiakov, vojakov, dôchodcov)
www.sng.sk
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA

Vyberte sa do galérie a obdivujte umenie slovenských aj zahraničných umelcov. Výstavy, zbierky, knižné tituly. Súčasné umenie sa mieša so starým, mladé umenie sa vystavuje na obdiv.

Úlohou galérie je rozvíjať sa ako celonárodná umenovedná inštitúcia a zároveň zbierať, chrániť a interpretovať umelecké diela v domácom i v medzinárodnom priestore. Historicky sa tvorila a profilovala ako tradičné múzeum krásnych umení domácej, ale aj širšej, európskej proveniencie, pričom od začiatkov jej vývoja dôležitú úlohu predstavovalo zberateľstvo diel 20. storočia ako aj mapovanie živej umeleckej kultúry.

Vyberte sa do galérie a obdivujte umenie slovenských aj zahraničných umelcov. Výstavy, zbierky, knižné tituly. Súčasné umenie sa mieša so starým, mladé umenie sa vystavuje na obdiv.

Úlohou galérie je rozvíjať sa ako celonárodná umenovedná inštitúcia a zároveň zbierať, chrániť a interpretovať umelecké diela v domácom i v medzinárodnom priestore. Historicky sa tvorila a profilovala ako tradičné múzeum krásnych umení domácej, ale aj širšej, európskej proveniencie, pričom od začiatkov jej vývoja dôležitú úlohu predstavovalo zberateľstvo diel 20. storočia ako aj mapovanie živej umeleckej kultúry.

S vašou kartou Sphere získate nasledujúce výhody

Kamenný obchod Kamenné prevádzky (2)


  • Zľava 10 % z ceny vstupného okrem zľavnených vstupeniek (pre rodiny, študentov, žiakov, vojakov a dôchodcov)
  • Zľava 10 % z ceny vstupného okrem zľavnených vstupeniek (pre rodiny, študentov, žiakov, vojakov, dôchodcov)